Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria sekä jo urheilijaksi luokiteltavia heidän fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kehityksensä eri vaiheissa tuottamalla kullekin yksilölle soveltuvia harjoittelu-, ohjaus- ja valmennuspalveluja.

Tavoitteena on myös tarjota varttuneemmille (kilpa)urheilijoille kansallisen tason valmennuspalveluja. Urheilu-uran jälkeen tavoitteena on pitää heidät mukana yleisurheilun kenttätyössä toimitsijoina, tuomareina tai muissa tehtävissä.

Antaa apua ja tukea veteraani jaostolle.

Tavoitteena on myös tarjota eri yhteisöille ja työnantajille heidän haluamaansa työkykyä ylläpitävää (tyky) toimintaa.


Toimintasuunnitelmaan 2020-2023 sisältyviä toimenpiteitä

 • Organisaation vastuuhenkilöiden ja -alueiden nimeäminen ja tehtävien määrittäminen - PJ
 • Olla osa Tähtiseura toimintaa ja hyödyntää sen tuomat edut - VP/NP/PJ
 • Vanhempainillat jatkuvaksi toiminnaksi kaksi kertaa vuodessa, rekrytointi ohjaajiksi ja toimitsijoiksi yms. - NP
 • Urheilukoulutoiminnan läpivuotinen ylläpito ja kehittäminen - NP/ohjaajat
 • Nykyisten urheilijoiden motivointi, laadukkaan valmennuksen takaaminen (koulutus-rahoitus-ilmapiiri) - VP
 • Ohjaaja / valmentaja koulutus, tavoite 2-4 uutta henkilöä / vuosi
 • Kilpailuorganisaation nimeäminen - Johtokunta
 • Toimitsijakoulutus: Tavoite saada lasten vanhemmista toimitsijat kilpailuihin.
 • Brandin ylläpito ja vahvistaminen - uusia tuotteita
 • Yhteistoiminnan vahvistaminen muiden Haka jaostojen kanssa.
 • yhteistyö sekä palveluiden tarjonta, liike-elämälle ja muille yhteisöille
 • Vakaa talous vuosittain - Johtokunta