Seuran organisaatio ja vastuujaot

Yleisurheilujaosto on yksi kuudesta Haka ry:n toimivasta jaostosta. Haka ry puolestaan on osa löyhempää Haka-perhettä.

Yleisurheilujaoston ylintä päätäntävaltaa käyttää johtokunta, joka kokoontuu syyskokouksen lisäksi tarvittaessa puheenjohtajan kokoon kutsumana n 5-10 kertaa vuodessa.

Puheenjohtaja osallistuu jaoston edustajana Haka ry:n kokouksiin ja päätöksentekoon. Puheenjohtajalla on hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa nimenkirjoitusoikeus jaoston asioiden osalta ja hän toimii johtokunnan kulloinkin antamin valtuuksin asioiden hoitamisessa. Puheenjohtaja valmistelee johtokunnan kokouksille esiteltävät asiat. Käytännössä puheenjohtajan rooli on pitkälti toiminnanjohtajana oleminen – saada asiat tapahtumaan oikea-aikaisesti jonkin toimesta.

Jaostolla on nimettynä varapuheenjohtaja, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.

Jaoston raha-asioiden hoidosta vastaa rahastonhoitaja – yhdessä puheenjohtajan kanssa. Laskujen maksaminen ja kuittaaminen tapahtuu joko puheenjohtajan kanssa tai yhdessä toisen johtokunnan jäsenen kanssa. Rahastonhoitaja huolehtii jaoston laskutuksen urheilijoilta ja ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta.

Jaoston toimintaa pyörittävät käytännössä toimikunnat. Tämän hetkiset toimikunnat ovat

  • Nuorisotoimikunta
  • Valmennustoimikunta
  • Asustetoimikunta
  • Huoltoryhmä
  • Taloustoimikunta
  • Kilpailutoimikunta / Palkintotuomarikerho

Kullakin toimikunnalla on oma kevätkokouksessa nimetty vetäjänsä. Vetäjä kerää toimikuntiin muut tarvittavat henkilöt. Kunkin toimikunnan osa-alueista on jäljempänä erilliset kuvaukset.