Urheilijan säännöt

Urheilijan säännöt (yli 14v)

  • Urheilijan tulee ottaa huomioon kaikki harjoituspaikoilla olevat muutkin henkilöt.
  • Kiinnittää huomiota omaan käyttäytymiseensä ( esim: sopimaton kielenkäyttö).
  • Antaa harjoittelumahdollisuus harjoittelupaikoilla ikään ja kokoon katsomatta (joustaa esim. palautusajoissa)
  • Käyttää seuran edustusasua kaikissa arvokilpailuissa pm-tasolta alkaen.
  • Tulee harjoituksiin ajoissa ja mahdollisista myöhästymisistä ilmoittaa valmentajalleen hyvissä ajoin.
  • Pitää harjoitusvälineet kunnossa vie ne paikoilleen puhtaina ja kunnossa olevana, ilmoittaa mahdollisista rikkinäisistä tai rikkoutuneista välineistä valmentajalleen.
  • Kunnioittaa muiden seurojen tai yhteisöjen harjoitusvuoroja ja jos käyttää muita kuin omia harjoitusvuoroja sopii niistä erikseen
  • Urheilijan tulee kaikissa seuran tilaisuuksissa esiintyä päihteettömänä. (Alkoholi, tupakka, huumeet, kielletyt lääkeaineet).
  • Urheilijan ja valmentajan tulee yhdessä huomioida, ettei urheilija esiinny harjoituksissa tai kilpailuissa kiellettyjen aineiden vaikutuksen alaisena. Mahdollisista lääkärin määräämistä kielletyistä lääkeaineista on oltava SUL:in hyväksymä käytön mahdollistava todistus.