Valokuvauslupa

Tämä kysely koskee lapsen valokuvan tai videon käyttöä Valkeakosken Haka ry:n viestinnässä, kuten esimerkiksi www-sivuilla, sosiaalisen median palveluissa, vuosikirjoissa, historiikeissä ja lehdissä. Lupa/kielto on voimassa, kunnes lapsen huoltaja peruu sen erikseen. Jos verkossa olevasta kuvamateriaalista on kysyttävää tai se halutaan poistaa, on otettava yhteys ensisijaisesti sivun ylläpitäjään. Ylläpitäjän yhteystiedot saat verkosta tai lapsen ryhmän tai joukkueen vastuuhenkilöiltä. Vältämme lasten (koko) nimien julkaisua kuvien yhteydessä ja jos siihen on tarvetta, pyrimme ottamaan yhteyttä huoltajaan.

Tässä kyselyssä pyydämme myös tekijänoikeuksia lapsen tai nuoren tekemiin kuva- ja videomateriaaliin. Materiaalia käytetään Valkeakosken Haka ry:n www-sivuilla, sosiaalisen median palveluissa, vuosikirjoissa, historiikeissä ja lehdissä. Alla olevat kysymykset koskevat edellä mainittuja julkaisuympäristöjä ja käyttötarkoituksia.

Huoltaja vastaa kysymyksiin valitsemalla vaihtoehdon KYLLÄ tai EI kunkin kysymyksen kohdalla.

Julkaistaessa alle 18-vuotiaan kuvia netissä täytyy lupa pyytää hänen huoltajaltaan, siksi haluamme huoltajan kuittauksen koskien alla olevia kysymyksiä.

Järjestön nimi, lapsen nimi, kuvia ja videoita joissa lapsemme esiintyy ryhmässä voi käyttää seuramme viestinnässä edellä esitellyissä yhteyksissä ja mainituissa julkaisuympäristöissä.
Lapsen tunnistettavan kuvan (ilman nimeä) julkaiseminen on sallittua seuramme viestinnässä edellä esitellyissä yhteyksissä ja mainituissa julkaisuympäristöissä. Kuvissa lapsi esitetään aina myönteisessä valossa ja seuran arjelle merkittävissä tilanteissa esim. kilpailuissa tai seuran muussa tapahtumassa.
Annan Valkeakosken Haka ry:lle oikeuden käyttää lapseni tuottamaa video- ja kuvamateriaalia viestinnässään.
Lapsen tunnistettavan kuvan ja nimen julkaiseminen edellä esitellyissä yhteyksissä ja mainituissa julkaisuympäristöissä. Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa ja vain, jos lapsi on saavuttanut jotakin seuran arjessa oleellista, esim. urheilukilpailun voitto tai valinta tsemppariksi.