Valmentajan säännöt

Valmentajan säännöt

Valmentajan tehtävä seurassa on tukea urheilijaa paitsi urheilijana myös nuorena ihmisenä, jolla on velvoitteita moniin muihinkin tahoihin kuin seuraan.

Koulu ja vanhemmat tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan harjoitusohjelmissa ja kilpailumatkoja suunniteltaessa, jotta nuori voi viettää mahdollisimman normaalia elämää ja jaksaisi jatkaa kilpaurheilua mahdollisimman pitkään. Urheilusta tulisi saada koko loppuelämän jatkuva nautinnollinen harrastus.


Valmentajan velvollisuudet

 • Seuran hyväksymä valmentaja kuuluu valmennustoimikuntaan
 • Kehittää itseään eteenpäin urheilijan kehityksen takaamiseksi
 • Valmentajan tulee olla esimerkkinä nuorille käytöstavoissa ja kielenkäytössä, olla harjoituspaikoilla ajoissa.
 • Urheilijalle tulee taata tasavertainen asema valmennusryhmässä.
 • Osallistuu mahdollisuuksien mukaan urheilijan mukana pm- ja SM-tason kilpailuihin.
 • Alkoholin, tupakan sekä muiden huumaavien aineiden käyttö- ja vaikutuksen alaisena oleminen on ehdottomasti kiellettyä harjoituksissa tai kilpailutilanteissa.
 • Opetella vähintäänkin välttävät ensiaputaidot.
 • Seura-asua tulisi käyttää seuran tilaisuuksissa.


Valmentajien valmennustuen määräytymisperusteet 1.1.2018 alkaen.

Valmentajien valmennustuen määräytymisessä otetaan huomioon sekä valmentajan koulutustaso. Koulutustasoon sidotun korvauksen periaate on velvoittaa valmentajan kouluttamaan itseänsä urheilijan kehittymisen myötä. Mikäli urheilija ja valmentaja ovat hakeutuneet piirin- tai SUL:n järjestämään leiritykseen, on se myös käytävä loppuun saakka.


Valmentajan on lisäksi kuuluttava johtokunnan hyväksymään valmentajaryhmään.

Korvaukset koulutustasoittain ovat seuraavat, jos on suorittanut SUL:n valmentajakurssit.

 • Kohta 1 Liittovalmentaja € 200
 • A-lajiosa € 100
 • A-perusosa € 100
 • Seuravalmentajatutkinto € 150
 • Lasten yleisurheilijatutkinto € 150
 • B-lajiosa € 80
 • B-perusosa € 80
 • Yleisurheiluohjaajakurssi € 80

Kohta 25€ harjoituskerralta

Tuen yhteismäärä on kohtien 1-2 summa.


Jaoston johtokunta päättää kuitenkin lopullisesta summasta ja voi poiketa em. säännöistä.

Liiton päätoimisille valmentajille ei valmentajatukea makseta.


Valmennustuen määräytymisperusteet 2021

Yleiset ehdot

Valmennustuen suuruus määräytyy edellisen vuoden (2020) saavutusten perusteella.

Tuen yhteismäärä on alla olevien kohtien summa. Jaoston johtokunta päättää kuitenkin lopullisesta summasta ja voi poiketa em. säännöistä. Esimerkiksi loukkaantuneille urheilijoille tuki maksetaan harkinnan mukaan.

Edelleen urheilijan laskennallista valmennustukea voidaan johtokunnan päätöksellä lisätä tai vähentää seuraavista seikoista johtuen

urheilija osallistuu erityisen aktiivisesti seuran varainhankintaan tai PR-toimintaan

Haka voi julkaista urheilijasta valokuvia tai muita juttuja haluamassaan mediassa pr-tarkoituksessa. Kaupallisessa tarkoituksessa tehdään erillinen sopimus.

mikäli urheilija käyttää kiellettyjä lääkeaineita tai menetelmiä, urheilija on velvoitettu maksamaan koko kuluvan vuoden jo nostetun tuen takaisin

Kaikkea valmennustukea ei ole pakko käyttää kalenterivuoden aikana. Johtokunta voi anomuksesta, joka on tehtävä ennen vuodenloppua, siirtää käyttämättä olevan osan seuraavalle vuodelle.

Valmennustuki pyritään maksamaan

 • 1. osa halli- ja maastojuoksukauden jälkeen toukokuussa ja
 • 2. osa lokakuun loppuun mennessä

sillä ehdolla, että seuran taloudellinen tilanne antaa siihen mahdollisuuden.

Mikäli valmennustuki on pienempi kuin 100€, se voidaan tilittää yhdessä osassa. Mikäli tukea halutaan nostaa muulloin, asian ratkaisee jaoston puheenjohtaja.

Lopettaessaan aktiivisen kilpailemisen tai siirtyessään pois Hakasta urheilija menettää oikeuden saada valmennustukea (vaikka se olisi edellisvuonna kertynyttäkin).


Menestyminen kilpailuissa

Pisteiden laskennassa huomioidaan samat kilpailut kuin SUL:n seuraluokittelupisteiden laskennassa. Alla on tiivistelmä pisteiden laskennasta.

Eri kilpailuista saatavat pisteet arvotetaan seuraavasti:

 • Olympia- ja MM-kisapiste 60€
 • EM-kisapiste 50€
 • Maaotteluedustuspiste 35€
 • SM-kisapiste 35€

Pisteitä ei jaeta hallimestaruuskilpailuista.

Pisteiden laskeminen katkaistaan lokakuun 30. päivän kohdalta.


Arvokisat

Arvokisojen (Olympialaiset, MM ja EM -kisat) pistemäärät määräytyvät kisoissa saavutetun sijaluvun mukaisesti siten, että 1. sija tuottaa 8 pistettä, 2. sija 7 pistettä jne., loppukilpailun sijat 8-12 tuottavat yhden pisteen.

MM- ja EM-kisoihin luetaan ko. stadionkilpailujen lisäksi myös muut sellaiset EAA:n ja IAAF:n arvokilpailut, joissa kilpaillaan maanosan tai maailman mestaruudesta. Tällaisia ovat maastojuoksun MM- ja EM -kisat sekä puolimaratonin MM-kisat. Sen sijaan Cup-kilpailut, Universiadit, European Youth Olympic Day tai muut vastaavat eivät ole tässä kohdassa tarkoitettuja arvokilpailuja.

Viestien ja muiden mahdollisten joukkuekilpailujen sijoitusten antamat pisteet jaetaan joukkueessa kilpailleiden urheilijoiden kesken. Jos jaettu pistemäärä ei ole kokonaisluku, sitä ei pyöristetä, vaan se annetaan desimaalimuodossa, esim. 6,75.

Jaettujen sijoitusten kohdalla arvokisoissa jaetulle sijalle päässyt urheilija saa lukea hyväkseen kyseistä sijoitusta koskevan täyden pistemäärän. Näin esim. olympiakisoissa korkeushypyn jaetullekin hopealle sijoittuva urheilija saa 7 pistettä, samoin kuin hän olisi saanut ollessaan yksin hopeapallilla.


Maaottelut

Maaotteluedustus Suomen joukkueessa antaa 5 pistettä/urheilija. Maaotteluedustukseksi luetaan maaottelujen lisäksi edustustehtävät Euroopan Cupeissa ja pohjoismaisissa kisoissa (PM).

Mikäli urheilija osallistuu useampaan edustustehtävään vuoden aikana, häntä ei hyvitetä tästä erikseen, vaan maan edustamisesta tulevat 5 pistettä annetaan yhdelle urheilijalle laskentavuoden aikana vain kerran.


SM-kisat

SM-kisakisapisteistä urheilija saa laskea hyväkseen kertaalleen parhaan sijoituksensa mukaisen pistemäärän.

SM-pisteitä jaetaan Suomen mestaruuskilpailuissa seuraavasti:

Mestaruuskilpailujen 8 parhaalle sijalukujen mukaisesti 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 pistettä seuraavista lajeista:

 • sarjojen M
 • N maastojuoksun joukkuekilpailut

Viestien ja muiden mahdollisten joukkuekilpailujen sijoitusten antamat pisteet jaetaan joukkueessa kilpailleiden urheilijoiden kesken. Jos jaettu pistemäärä ei ole kokonaisluku, sitä ei pyöristetä, vaan se annetaan desimaalimuodossa, esim. 1,5.

Tasakilpailujen kohdalla samalle sijalle tulleiden urheilijoiden yhteenlasketut pisteet jaetaan tasan heidän keskenään. Esim. jos urheilija jakaa Kalevan kisoissa hopeatilan yhden muun kilpailijan kanssa, saavat molemmat (7+6)/2 = 6,5 pistettä. Vastaava tasatilanteissa tapahtuva pisteiden jakaminen pätee myös kaikissa muissa kohdissa, joissa puhutaan sijoitukseen perustuvista pisteistä. Poikkeuksen muodostavat alussa kohdassa 3.1 mainitut kansainväliset arvokisat, joissa tietylle sijalle (vaikka se olisi jaettu) yltänyt urheilija saa ko. sijoituksen mukaiset täydet pisteet.


Luokkatuloksen saavuttaminen

Luokkatuloksen saavuttaminen vaikuttaa valmennustuen määrään seuraavasti:


SarjaSMMABJuniorisarjojen SM-mitali
Yleinen sarja1200€600€270€100,00 €100,00 €