Urheilusopimus vuodelle 2022

Valkeakosken Haka Ry:n yleisurheilujaosto seurana ja ____________________________________ urheilijana ovat tehneet seuraavan vuotta 2022 koskevan sopimuksen:


1. Seuran velvoitteet

Seura huolehtii seuraavista kustannuksista:

 • Kilpailujen osanottomaksut etukäteen tehdyn ja johtokunnan hyväksymän kilpailusuunnitelman mukaan.
 • Osallistumiset SM-kilpailuihin osallistusmissäännön mukaan.
 • Matkakustannukset matkustussäännön mukaan.
 • Urheilijan omavastuu on seuran kustantamalle viikonloppuleirille 120 Euroa / 2 yöpymistä. henkilökohtaitaisessa valmennuksessa olevat 13-vuotiaat urheilijat, jotka maksavat täyden valmennusmaksun voivat osallistua leireille.


2. Urheilijan velvoitteet

Urheilija sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

 • Jatkaa urheilemista säännöllisesti harjoitellen Hakan jäsenenä.
 • Osallistuu seuran edustajana piirinmestaruuskilpailuihin, seuraotteluihin ja tulosten edellyttäessä SM-kisoihin.
 • Osallistuu seuran ja SUL:n järjestämään KUNNIAKIERROS -tapahtumaan.
 • Käyttää kilpaillessaan seuran edustusasua ellei jaoston johtokunta ole myöntänyt erivapauksia.
 • Käyttää seuran tai jaoston tukijoiden mainoksia kilpailuasussaan.
 • Urheilija voi vapautua velvoitteistaan vain sairauden tai muun pakottavan syyn perusteella. Tahal­lisesti sopimusta rikottaessa seura voi vaatia antamansa tuen takaisin vuoden lopussa.
 • Seura voi julkaista urheilijasta kuvia tai muita juttuja haluamassaan mediassa pr-tarkoituksessa.

Valkeakoskella ___/___ 2022


Urheilija                         _________________________________

Valmennuspäällikkö  _________________________________


URHEILIJOIDEN VELVOITTEET, ETUISUUDET JA VALMENNUSTUEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 2021

Valkeakosken Haka Ry / Yleisurheilujaoston (jäljempänä jaoston) johtokunta nimeää ne urheilijat (sarjat N ja M), ketkä ovat oikeutettuja jaoston valmennustukeen. Valinnassa vaikuttavat urheilijan menestyminen Suomen edustustehtävissä, SM- ja piirinmestaruuskilpailuissa sekä saavutetut luokkatulokset.


Urheilijan velvoitteet

Valmennustukea voidaan myöntää jaoston urheilijalle, joka täyttää alla luetellut edellytykset

 • Urheilija on maksanut Valkeakosken Haka Ry:n jäsenmaksun
 • Urheilija on maksanut voimassa olevan jaoston valmennusmaksun (230 € / 2022)
 • Urheilija on allekirjoittanut urheilijasopimuksen
 • Urheilija on osallistunut Kunniakierroskeräykseen
 • Urheilijan on käytettävä seuran tai jaoston tukijoiden mainoksia kilpailuasuissaan
 • Urheilijan on osallistuttava seuran järjestämään testaukseen tai valmennuspäälliköllä on oikeus vaatia urheilija testaukseen omalla kustannuksellaan, mikäli hän ei osallistu seuran testeihin
 • uut jaoston johtokunnan erikseen asettamat velvoitteet

Urheilijan saamat etuisuudet

Jaoston johtokunta määrittelee vuosittain urheilijalle myönnettävät etuudet.

Vuodelle 2022 velvoitteensa täyttäneet urheilijat saavat seuraavia etuja

 • Jaosto maksaa osanottomaksut kilpailuihin, jotka sisältyvät etukäteen tehtyyn ja jaoston johtokunnan hyväksymään kilpailusuunnitelmaan
 • Urheilijan matkakustannukset korvataan SM -kilpailuihin jaoston matkustussäännön mukaisesti
 • Jaoston harjoitusvuorot maksuttomina Valkeakoskella
 • Osanotto-oikeus jaoston kustantamille viikonloppuleireille (2 yötä, urheilijan omavastuuosuutena 120€/leiri).
 • Jaoston johtokunta voi lisätä tai vähentää etuisuuksia