Matkalaskut ja tulorekisteri

Tärkeät ohjeet kaikille matkalaskuja tekeville:

Matkustaja täyttää kaksi erillistä matkalaskua

 1. Matkalasku-1  kilometrikorvauksista ja mahdollisista päivärahoista (tarvittavat tiedot matkalaskussa)
  1. Nimi
  2. Sosiaaliturvatunnus
  3. Tilitiedot
  4. Laskutettava jaosto
  5. Matkustuspäivät
  6. Ajetut kilometrit
  7. Maksettava summa euroina kilometrikorvauksen mukaan (Haka ry tason korvaus 0,215€/km)
  8. Maksettavat päivärahat euroina (ei yleensä makseta Hakassa)
  9. Matkalaskua hyväksyttäessä tulee Netvisoriin laittaa maininta tarpeesta kilometrikorvausten kirjaamiseen Tulorekisteriin
  10. Kirjanpitäjä tekee Tulorekisteri kirjauksen ja laittaa laskun maksuun hyväksynnän jälkeen 
 2.  Matkalasku-2 muut
  1. Nimi
  2. Sosiaaliturvatunnus
  3. Tilitiedot
  4. Laskutettava jaosto
  5. Matkustus- / hankintapäivät
  6. Muut kulut esim majoitus, ruokailu, sovitut hankinnat jne
  7. Liitteet/tositteet kuluista (esim valokuva kuiteista liitettynä samaan word dokumenttiin kuin muu matkalasku)

Matkalasku toimitettava jaostonpuheenjohtajalle tai jaoston nimetylle henkilölle sähköisessä muodossa. Matkalasku pitää skannata liitteineen ja lähettää .pdf formaatissa hyväksyjälle. Kaikki yhteenmatkalaskuun liittyvät liitteen pitää olla yhdessä ja samassa pdf filessä. Tarvittaessa lasku voidaan lähettää Word (.doc/.xdoc) formatissa tarkastettavaksi.

Jaostot lähettävät matkaskut, joko laskujen skannauspalvelun kautta tai suoraa kirjanpitäjälle, kirjattavaksi sähköiseen kirjanpitoon sekä hyväksyntään.

PAPERILASKUJEN LASKUTUSOSOITE JA OHJEISTUS

Valkeakosken Haka ry
02183437

80020 Kollektor Scan
 

email: invoice-0218343-7@kollektor.fi