Jaa

Haka ry sääntömääräinen syyskokous

 • to 7.12.2023 klo 1820
 • Liikuntahallin neuvottelutila

Haka ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 7.12.2023 klo 18:00 Valkeakosken liikuntahallin kokoustilassa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

VALKEAKOSKEN HAKA RY Esityslista

Asia: Sääntömääräinen syyskokous

Aika ja paikka: torstai 7.12.2023 klo 18:00 Liikuntahallin kokoustila 

Kokouksen avaus

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 2. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan jaostojen sekä Haka ry:n toimintasuunnitelmat, talousarvio seuraavalle vuodelle
 5. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi johtokunnan puheenjohtaja
 6. Vahvistetaan johtokuntaan valittavien jäsenten määrä
 7. Valitaan muut johtokunnan jäsenet
 8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja taikka yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 9. Päätetään jaostojohtokuntien hyväksymisestä
 10. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 11. Valitaan vanhempainneuvoston jäsenet seuraavalle vuodelle
 12. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
 13. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokouksen alkua johtokunnalle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
 14. Kokouksen päättäminen