Jaa

Haka ry:n sääntöjenmäärämä syyskokous

Haka ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 7.12.2022 klo 18:00 Melankärjessä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Ohessa on esityslista kokoukseen.

Kokoukseen ovat tervetulleet kaikki Haka ry:n jäsenet.


VALKEAKOSKEN HAKA RY Esityslista

Asia:  Sääntömääräinen syyskokous

Aika ja paikka: keskiviikko 07.12.2022 klo 18:00 Melankärki, Salmentie 14

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan jaostojen sekä Haka ry:n toimintasuunnitelmat, talousarvio seuraavalle vuodelle
 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi johtokunnan puheenjohtaja
 7. Vahvistetaan johtokuntaan valittavien jäsenten määrä
 8. Valitaan muut johtokunnan jäsenet
 9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja taikka yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 10. Päätetään jaostojohtokuntien hyväksymisestä
 11. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 12. Valitaan vanhempainneuvoston jäsenet seuraavalle vuodelle
 13. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
 14. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokouksen alkua johtokunnalle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
 15. Kokouksen päättäminen  

Terveisin

Juha Karjalainen

Haka ry varapuheenjohtaja