Jäsenhuone|Työhuone

Rikostaustaotteen selvittäminen vapaaehtoistoimijoilta

Valkeakosken Haka ry: n johtokunta päätti kokouksessaan 25.9.2014 tarkastavansa kaikkien lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustaotteen. Samalla johtokunta hyväksyi Alllianssin, Valon sekä Sosten laatiman yleisohjeen lasten turvallisuutta lisäävään toimintaan.


Rikostaustaotteesta selviää mahdolliset tuomiot seksuaali-, huumausaine- sekä väkivaltarikoksista. Toukokuussa 2014 voimaan tullut laki lasten kansssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014) koskee lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Laki antaa yhdistykselle mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta. Rikostaustaote voidaan tarkastaan 1.5.2014 ja sen jälkeen toimintaan tulleilta lasten lasten kanssa toimiilta vapaaehtoisilta. Seura hakee rikostaustaotteen vapaaehtoisen luvalla.

Haka ry jaostoineen suosii avointa toimintaa, jonne lasten vanhemmat ovat milloin vain tervetulleita tutustumaan.Tästä voit tutusta noudattamaamme yleisohjeeseen: